Zwroty nieruchomości

Jeśli utraciliście Państwo rodzinny grunt lub budynek na terenie Warszawy, z pełną odpowiedzialnością i rzetelnością pomożemy Państwu w odzyskaniu utraconych majątków, bez konieczności ponoszenia kosztów w trakcie postępowania zwrotowego.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw administracyjnych i prawnych dotyczących dekretowych wywłaszczeń. Współpracujemy z najlepszymi mecenasami i kancelariami adwokackimi skupiającymi się wokół tej dziedziny prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości bądź jej części, jeżeli nie została wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia. W przypadku orzeczenia o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości były właściciel lub jego spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego za wywłaszczoną nieruchomość lub nieruchomość zamienną jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.

Copyright © 2011, Bracia Szczepańscy - real estate || since 1999 Coded by Woopem